MORPA/Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ ve KALİTE POLİTİKAMIZ
Morpa Kültür Yayınları Sanayi Pazarlama Ticaret Ltd. Şti olarak; bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize, bilgi varlıklarımıza ve kalitemize yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla.
  • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri ve tedarikçi verileri ve diğer) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı,
  • TS EN ISO/IEC 27001:2017 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • TS EN ISO 9001:2015 standardının gereği olan Kalite Yönetim Sistemi'ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi
  • Bilgi güvenliği ve Kalite yönetim sistemi ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
  • Bilgi güvenliği ve Kalite yönetim sistemi farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemi gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
  • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerini tanımlamayı ve bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemi yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
  • Şirketimizin bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemi standartlarını belirlemeyi, düzenli aralıklarla; denetleme ve uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.

telefon

+(90) 212 512 62 09

[email protected]

Ankara Cad. No:16

34 112 Cağaloğlu - Fatih İstanbul

Copyright © 2010
Telif Hakları Morpa Kültür Yayınları'na Aittir.